เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
ITA นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 12 เม.ย. 2565 ]38
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566 [ 12 เม.ย. 2565 ]36
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 [ 12 เม.ย. 2565 ]40
4 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยเม็กการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปี 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]42
5 ประกาศนโยบายทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]41
6 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566 [ 12 เม.ย. 2565 ]35
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2566 [ 13 พ.ค. 2564 ]131
8 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566 [ 13 พ.ค. 2564 ]133
9 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 [ 13 พ.ค. 2564 ]131
10 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยเม็ก การสร้างขวัญกำลังใจ [ 13 พ.ค. 2564 ]131
11 ประกาศนโยบายทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]124
12 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 13 พ.ค. 2564 ]131
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]133
14 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2562-2563) [ 2 มิ.ย. 2563 ]129
15 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตาบลห้วยเม็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ, 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]132
16 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2562-2563) เปลี่ยนแปลงฉบับที่1 [ 1 มิ.ย. 2563 ]122
17 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]137
18 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2562-2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]135