เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก65 [ 24 มิ.ย. 2565 ]57
2 เปิดรับสมัครงานเข้าร่่วมโครงการU2Tมหาวิทยาลัยสู่ตำบล [ 21 มิ.ย. 2565 ]48
3 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 5 พ.ค. 2565 ]80
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 26 เม.ย. 2565 ]90
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 มี.ค. 2565 ]135
6 ประกาศรายงงานผลการติดตาและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]71
7 พระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 9 [ 5 ต.ค. 2564 ]178
8 มาตรการประหยัดพลังงาน [ 29 ก.ย. 2564 ]34
9 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น [ 27 ก.ย. 2564 ]185
10 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล [ 5 ก.ค. 2564 ]223
11 ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน [ 22 มิ.ย. 2564 ]200
12 แบบรายงานบัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ2564 [ 13 มิ.ย. 2564 ]37
13 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก [ 8 มิ.ย. 2564 ]210
14 ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2565 [ 2 มิ.ย. 2564 ]70
15 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก [ 1 มิ.ย. 2564 ]196
16 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก [ 25 พ.ค. 2564 ]206
17 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก [ 25 พ.ค. 2564 ]173
18 1แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 [ 13 พ.ค. 2564 ]171
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น(ปี 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 [ 13 พ.ค. 2564 ]179
20 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติตามแผน รอบ6 เดือน (2564) [ 13 พ.ค. 2564 ]185
 
หน้า 1|2|3|4