เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก สมัยสามัญที่ 4/2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]5
2 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 25 ก.ย. 2565 ]44
3 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก65 [ 24 มิ.ย. 2565 ]108
4 เปิดรับสมัครงานเข้าร่่วมโครงการU2Tมหาวิทยาลัยสู่ตำบล [ 21 มิ.ย. 2565 ]94
5 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 5 พ.ค. 2565 ]123
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 26 เม.ย. 2565 ]134
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 มี.ค. 2565 ]189
8 ประกาศรายงงานผลการติดตาและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]122
9 พระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 9 [ 5 ต.ค. 2564 ]233
10 มาตรการประหยัดพลังงาน [ 29 ก.ย. 2564 ]65
11 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่น [ 27 ก.ย. 2564 ]241
12 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล [ 5 ก.ค. 2564 ]277
13 ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน [ 22 มิ.ย. 2564 ]231
14 แบบรายงานบัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ2564 [ 13 มิ.ย. 2564 ]68
15 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก [ 8 มิ.ย. 2564 ]268
16 ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2565 [ 2 มิ.ย. 2564 ]120
17 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก [ 1 มิ.ย. 2564 ]253
18 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก [ 25 พ.ค. 2564 ]265
19 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก [ 25 พ.ค. 2564 ]204
20 1แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 [ 13 พ.ค. 2564 ]203
 
หน้า 1|2|3|4|5