เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
ITA การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 12 เม.ย. 2565 ]48
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566 [ 12 เม.ย. 2565 ]45
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 [ 12 เม.ย. 2565 ]46
4 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยเม็กการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปี 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]46
5 ประกาศนโยบายทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]47
6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2564 (ครึ่งปีแรก) [ 13 พ.ค. 2564 ]119
7 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง พ.ศ.2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]126
8 ประกาศนโยบายทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]124
9 การสรรหาและเลืกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจเทศบาลตำบลห้วยเม็ก [ 1 มิ.ย. 2563 ]125
10 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2562-2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]133