เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
ITA มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนผังแสดงขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]47
2 คู่มือการลาพนักงานเทศบาล-แผ่นพับ [ 13 พ.ค. 2564 ]126
3 คู่มือการให้บริการ [ 13 พ.ค. 2564 ]134
4 คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา [ 30 ต.ค. 2563 ]126
5 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์) [ 30 ต.ค. 2563 ]136
6 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 30 ต.ค. 2563 ]131
7 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ เทศบาลตำบลห้วยเม็ก [ 2 มิ.ย. 2563 ]131