เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล [ 5 ก.ค. 2564 ]3
2 ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน [ 22 มิ.ย. 2564 ]0
3 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก [ 8 มิ.ย. 2564 ]2
4 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก [ 1 มิ.ย. 2564 ]2
5 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก [ 25 พ.ค. 2564 ]3
6 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก [ 25 พ.ค. 2564 ]2
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น(ปี 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 [ 13 พ.ค. 2564 ]2
8 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติตามแผน รอบ6 เดือน (2564) [ 13 พ.ค. 2564 ]2
9 บันทึกรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการแผน พ.ศ.2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]3
10 บันทึกรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการแผน 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]3
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7