เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
  tr>
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฎหมายทั่วไป
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai 
  กิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2562
       กิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2562
 
  กิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2562
  โครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ำภายในตำบลนนทรี ประจำปี ...
  กิจกรรมวัน อปพร.
  Bike for MOM เทศบาลตำบลห้วยเม็ก
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี สมเด็จพระ...
  ประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลห้วยเม็ก2558
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทยต้านภัยยาเสพติด๒๕๕๘
  ร่วมสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์
  กวดบ้านสีขาว
  ประเพณีลอยกระทง
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้