เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฎหมายทั่วไป
 
พายุฤดูร้อนเทศบาลตำบลห้วยเม็ก
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai 
  ลานกีฬาชุมชนประจำหมู่
       เปิดบริการลานกีฬาชุมประจำหมู่บ้านให้เด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปใช้เล่นกี่ฬาและออกกำลังกายได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
 
  ลานกีฬาชุมชนประจำหมู่
  การแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตวันที่ 14 มกราคม 2...
  ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียพร้อมลงพื้นที่ตรวจดูสภา...
  การประชุมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
  กิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2562
  โครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ำภายในตำบลนนทรี ประจำปี ...
  กิจกรรมวัน อปพร.
  Bike for MOM เทศบาลตำบลห้วยเม็ก
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี สมเด็จพระ...
  ประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลห้วยเม็ก2558
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้