เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฎหมายทั่วไป
 
พายุฤดูร้อนเทศบาลตำบลห้วยเม็ก
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai 
  การแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตวันที่ 14 มกราคม 2563
       วันที่ 14 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลห้วยเม็ก นำโดยว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก นางภัทริกา  ต่างใจเย็น รองปลัดเทศบาล ร่วมกับพนักงานพนักงานเท...
 
  การแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตวันที่ 14 มกราคม 2...
  ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียพร้อมลงพื้นที่ตรวจดูสภา...
  การประชุมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
  กิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2562
  โครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ำภายในตำบลนนทรี ประจำปี ...
  กิจกรรมวัน อปพร.
  Bike for MOM เทศบาลตำบลห้วยเม็ก
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี สมเด็จพระ...
  ประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลห้วยเม็ก2558
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทยต้านภัยยาเสพติด๒๕๕๘
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้