เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็กสมัยสามัญที่ 4/2566ครั้งที่1 [ 4 ธ.ค. 2566 ]2
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็กสมัยวิสามัญที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 [ 26 ธ.ค. 2565 ]35
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็กสมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 [ 28 ก.ย. 2565 ]25
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็กสมัยวิสามัญที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 25 ส.ค. 2565 ]29
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก สมัยสามัญที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 [ 15 มิ.ย. 2565 ]100
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็กสมัยสามัญที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 [ 1 เม.ย. 2565 ]25
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก สมัยวิสามัญที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 1 เม.ย. 2565 ]26
8 รายงานประชุมสภาเทศบาลสมั้ยสามัญที่1/2565 ครั้งที่1 วันที่28 ก.พ.2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]141
9 รายงานประชุมสภาเทศบาลสมั้ยสามัญที่1/2565 ครั้งที่2 วันที่2 มี.ค.2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]145
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็กสมัยสามัญที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 2 มี.ค. 2565 ]25
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก สมัยสามัญที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 [ 2 มี.ค. 2565 ]27
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก สมัยสามัญที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 28 ก.พ. 2565 ]24
13 รายงานการสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก สมัยสามัญที่ 4/2564 ครั้งที่ 1 [ 10 ม.ค. 2565 ]92
14 รายงานการสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็กสมัยสามัญที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 [ 7 ก.ย. 2564 ]93
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 [ 24 ส.ค. 2564 ]121
16 รายงานการสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็กสมัยสามัญที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 [ 20 ส.ค. 2564 ]95
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก สมัยสามัญที่ 4/๒๕63 ครั้งที่ 1 [ 15 ธ.ค. 2563 ]235
18 รายงานการประชุมวิสามัญที่-1-ปี2563-ครั้งที่-1 [ 30 ก.ย. 2563 ]234
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก สมัยสามัญที่ 3/๒๕63 ครั้งที่ 2 [ 28 ส.ค. 2563 ]270
20 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก สมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 15 ส.ค. 2563 ]240
 
หน้า 1|2