เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก สมัยสามัญที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 [ 15 มิ.ย. 2565 ]1
2 รายงานประชุมสภาเทศบาลสมั้ยสามัญที่1/2565 ครั้งที่1 วันที่28 ก.พ.2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]42
3 รายงานประชุมสภาเทศบาลสมั้ยสามัญที่1/2565 ครั้งที่2 วันที่2 มี.ค.2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]38
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 [ 24 ส.ค. 2564 ]20
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก สมัยสามัญที่ 4/๒๕63 ครั้งที่ 1 [ 15 ธ.ค. 2563 ]133
6 รายงานการประชุมวิสามัญที่-1-ปี2563-ครั้งที่-1 [ 30 ก.ย. 2563 ]133
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก สมัยสามัญที่ 3/๒๕63 ครั้งที่ 2 [ 28 ส.ค. 2563 ]126
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก สมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 15 ส.ค. 2563 ]134
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก สมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 15 ส.ค. 2563 ]130
10 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ปี 2562 [ 23 ก.ค. 2563 ]131
11 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ปี 2562 [ 23 ก.ค. 2563 ]138
12 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 ปี 2562 [ 23 ก.ค. 2563 ]132
13 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 4 [ 23 ก.ค. 2563 ]134
14 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 [ 23 ก.ค. 2563 ]131
15 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 23 ก.ค. 2563 ]120
16 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 [ 23 ก.ค. 2563 ]118
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก สมัยสามัญที่ 2/๒๕63 ครั้งที่ 1 [ 25 พ.ค. 2563 ]109
18 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก สมัยสามัญที่ 2/2563ครั้งที่ 1 [ 25 พ.ค. 2563 ]115
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก สมัยสามัญที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 [ 24 พ.ค. 2563 ]108
20 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสำมัญประจำปี พ.ศ. 2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจำปี พ.ศ. 2564 [ 27 ก.พ. 2563 ]116