เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก สมัยสามัญที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 [ 15 มิ.ย. 2565 ]54
2 รายงานประชุมสภาเทศบาลสมั้ยสามัญที่1/2565 ครั้งที่1 วันที่28 ก.พ.2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]100
3 รายงานประชุมสภาเทศบาลสมั้ยสามัญที่1/2565 ครั้งที่2 วันที่2 มี.ค.2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]100
4 รายงานการสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก สมัยสามัญที่ 4/2564 ครั้งที่ 1 [ 10 ม.ค. 2565 ]52
5 รายงานการสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็กสมัยสามัญที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 [ 7 ก.ย. 2564 ]54
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 [ 24 ส.ค. 2564 ]81
7 รายงานการสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็กสมัยสามัญที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 [ 20 ส.ค. 2564 ]54
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก สมัยสามัญที่ 4/๒๕63 ครั้งที่ 1 [ 15 ธ.ค. 2563 ]195
9 รายงานการประชุมวิสามัญที่-1-ปี2563-ครั้งที่-1 [ 30 ก.ย. 2563 ]193
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก สมัยสามัญที่ 3/๒๕63 ครั้งที่ 2 [ 28 ส.ค. 2563 ]221
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก สมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 15 ส.ค. 2563 ]194
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก สมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 15 ส.ค. 2563 ]221
13 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ปี 2562 [ 23 ก.ค. 2563 ]191
14 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ปี 2562 [ 23 ก.ค. 2563 ]201
15 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 ปี 2562 [ 23 ก.ค. 2563 ]192
16 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 4 [ 23 ก.ค. 2563 ]201
17 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 [ 23 ก.ค. 2563 ]193
18 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 23 ก.ค. 2563 ]183
19 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 [ 23 ก.ค. 2563 ]178
20 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก สมัยสามัญที่ 2/๒๕63 ครั้งที่ 1 [ 25 พ.ค. 2563 ]175
 
หน้า 1|2