เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
ITA รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


บันทึกขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ บันทึกขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ห้วยเม็ก