เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ห้วยเม็ก