เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
ITA การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.252

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.252
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ห้วยเม็ก