เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
ITA การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดาเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]43
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]39
3 รายงานการดำเนินการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]133
4 คำขัวญรณรงค์ต่อต้านการทุจริต [ 2 มิ.ย. 2563 ]138