เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
ITA แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานปีงบประมาณปี 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]42
2 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (1) [ 12 เม.ย. 2565 ]46
3 เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้าแรก-7 [ 20 เม.ย. 2564 ]130
4 เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า8-21 [ 20 เม.ย. 2564 ]122
5 เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 22-40 [ 20 เม.ย. 2564 ]127
6 เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 41-58 [ 20 เม.ย. 2564 ]124
7 เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 59-76 [ 20 เม.ย. 2564 ]129
8 เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 77-98 [ 20 เม.ย. 2564 ]131
9 เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 99-107 [ 20 เม.ย. 2564 ]124
10 เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า108-133 [ 20 เม.ย. 2564 ]127
11 เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 114-126 [ 20 เม.ย. 2564 ]125
12 เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 127-139 [ 20 เม.ย. 2564 ]125
13 เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 140-156 [ 20 เม.ย. 2564 ]125
14 เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 157-161 [ 20 เม.ย. 2564 ]126
15 เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 162-179 [ 20 เม.ย. 2564 ]124
16 เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 180-189 [ 20 เม.ย. 2564 ]125
17 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]127
18 เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า20-39 [ 9 ก.ค. 2563 ]127
19 เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563 หน้า40-58 [ 9 ก.ค. 2563 ]125
20 เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563 หน้าแรก-19 [ 9 ก.ค. 2563 ]125
 
หน้า 1|2