เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายฤทธิรงค์ เสนฤทธิ์
       นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก    
โทรศัพท์ 086-2428857


นายสรรเพชญ  ภูกิ่งเงิน
นายอุดมศิลป์  กุลาสา
รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์  043-840055
รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 084-7908430


 
นายคำมี  สาสีเมือง
นายวีระ  จันทะรส
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก
โทรศัพท์ 080-1969544
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 061-5277286