เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
 


ประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายอุดมศิลป์ กุลาสา รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก และนายอัคราธร ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมชี้แจง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ กองสาธารณสุขฯ ของแต่ละส่วนงานณ หอประชุมเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

2022-06-14
2022-06-07
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-06
2022-06-03
2022-06-02
2022-06-01
2022-05-31
2021-07-20