เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

 
 
 


ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ หรือCommunity Isolation เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด19


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิ-19 ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รอเตียงในโรงพยาบาลเพื่อเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เทศบาลตำบลห้วยเม็ก จึงได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อหรือ Communnity Isolation เพื่่อรองรับผู้ป่่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด- 19 เทศบาลตำบลห้วยเม็กได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานที่ความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออกโดยปรับปรุงสถานที่ให้มีความเหมาะสมมีองค์ประกอบครบถ้วนรวมทั้งเตรียมพร้อมจากเจ้าหน้าที่ อปพร. ดูแลความเป็น่ระเบียบเรียบร้อย และดูแลความปลอดภัยโดยมีทีมแพทย์จาโรงพยาบาลห้วยเม็กเป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย 
2022-06-14
2022-06-07
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-06
2022-06-03
2022-06-02
2022-06-01
2022-05-31
2021-07-20