เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ปี 2562 [ 23 ก.ค. 2563 ]2
2 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ปี 2562 [ 23 ก.ค. 2563 ]3
3 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 ปี 2562 [ 23 ก.ค. 2563 ]2
4 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 4 [ 23 ก.ค. 2563 ]3
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 [ 23 ก.ค. 2563 ]2
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 23 ก.ค. 2563 ]2
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 [ 23 ก.ค. 2563 ]2
8 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสำมัญประจำปี พ.ศ. 2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจำปี พ.ศ. 2564 [ 27 ก.พ. 2563 ]2
9 รายงานการประชุมวิสามัญที่-1-ปี2563-ครั้งที่-1 [ 30 พ.ย. 542 ]2
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก สมัยสามัญที่ 2/2563ครั้งที่ 1 [ 30 พ.ย. 542 ]2
 
หน้า 1|2