เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th
 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก ครั้งแรก


     วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลห้วยเม็ก ได้จัดการประชุุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ณ หอประชุมเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจากนายสุเทพ  ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก เป็นประธานในพิธีเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก และได้จัดพิธีประดับอินทรธนูของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก พร้อมด้วยได้มีการเลือก ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล ซึ่งผลการเลือกดังต่อไปนี้
    1. นายอุเทน  สิงห์ภักดี  เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก
    2. นายจรุญ  บุญหล้า     เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก
    3. นายสมัย  ภูจีวร         เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์  นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเม็ก และคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยเม็ก, ว่าที่ร้อยตรีนที   มูลสมบัติ  ปลัดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล