เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th
 
 
 


การประชุมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย


การประชุมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยร่วมกับผู้นำชุมชนในเขตทั้ง 10 ชุมชน ในวันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลห้วยเม็ก