วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสวนสิบแสนจากบ้านนายสมพร สุริยะ ถึงสวน จ.ส.อ.จรูญ มูลสมบัติ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาตาพลอย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนางสำราญ ชัยสมบัติ ถึงบ้านนายบุญล้อม ชมพูเพชร หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเส้นคุ้มทรัพย์สมบูรณ์ เริ่มบ้านนายวิเชียร อุ่นทรพันธุ์ ถึง ถนน 5 ธันวา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุพร้อมดื่ม ให้กับโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายธงชัย ดอนพล เชื่อมถนนคอนกรีตเดิม ถึงแยกดอนปู่ตา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสวนสิบแสนจากบ้านนายสมพร สุริยะ ถึงสวน จ.ส.อ.จรูญ มูลสมบัติ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สถานที่ก่อสร้าง จากวัดกลาง ถึง หนองบง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมกล่องควบคุมอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างจ้างมหรสพแสดงตลอดงาน(ดนตรีพื้นบ้านอีสาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง