เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ,บ่อพัก คสล. พร้อมขยายพื้นผิวจราจร หมู่ที่๑๐ ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ [ 6 ธ.ค. 2560 ]236
2 กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ,บ่อพัก คสล. พร้อมขยายพื้นผิวจราจร หมู่ที่๑ ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ [ 6 ธ.ค. 2560 ]234
3 กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ,บ่อพัก คสล. พร้อมขยายพื้นผิวจราจร หมู่ที่๒ ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ [ 6 ธ.ค. 2560 ]230
4 ประกาศำกหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก [ 12 ต.ค. 2560 ]232
5 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบอพัก คสล. พร้อมวางท่อ คสล.dai ๐.๖๐ เมตร อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ [ 11 ต.ค. 2560 ]312
6 ประกาศเชิญชวนผู้ค้าร่วมประกวดราคาประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ [ 12 ก.ย. 2560 ]226
7 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ [ 16 ส.ค. 2560 ]207
8 ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างติดตั้งหอกระจายข่าวบ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่๑๔ [ 16 ส.ค. 2560 ]231
9 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ [ 16 ส.ค. 2560 ]220
10 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลห้วยเม็ก [ 16 ส.ค. 2560 ]224
 
|1หน้า 2|3|4|5