วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2563
จ้างแบล็คโฮโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีวาตภัย (พายุฤดูร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมห้องสำนักปลัดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างขออนุมัติจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (แอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าหมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๖๕๙ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาเกรดขยะลงบ่อพร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง