วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
แบล็คโฮโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เฉลิมพระเกียรติ
22  ก.ค. 2563
จ้างทำป้ายเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภฺิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างแบล็คโฮโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีวาตภัย (พายุฤดูร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมห้องสำนักปลัดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง