วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2561
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ (๘๒-๒๓๓๕ กาฬสินธุ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้าง ขุดหลุมฝังบ่อขยะ เทศบาลตำบลห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ ๑๔ บ้านรุ่งอรุณ ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ , บ่อพัก คสล. พร้อมขยายเพิ่มผิวจราจร หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยเม็ก ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. บ้านพนมทอง ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
วัสดุสำนักงาน