วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
จ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้าง โครงการลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศาลาหมู่ที่ ๑๕ พร้อมงาานถมดินปรับพื้นที่และเทคอนกรีตศาลาประชาคม หมู่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมลูกรังถนนเส้นต่างๆ ในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมลูกรักถนนเส้นต่างๆ ในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
จ้างขออนุมัติซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๙๙๖ (สีส้ม) กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง( ๘๒-๓๔๕๔ กาฬสินธุ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุพร้อมดื่ม ขนาด ๒๐๐ ซีซี. ให้กับโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง