วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมลูกรักถนนเส้นต่างๆ ในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
จ้างขออนุมัติซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๙๙๖ (สีส้ม) กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง( ๘๒-๓๔๕๔ กาฬสินธุ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุพร้อมดื่ม ขนาด ๒๐๐ ซีซี. ให้กับโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู. เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุพร้อมดื่ม ขนาด ๒๐๐ ซีซี. ให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุพร้อมดื่ม ขนาด ๒๐๐ ซีซี.ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุพร้อมดื่ม ขนาด ๒๐๐ ซีซี. ให้กับโรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
ซื้อธง ตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
ซื้อประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง