วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2562
อาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุพร้อมดื่ม ขนาด ๒๐๐ ซีซี. ให้กับโรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์
25  ก.พ. 2562
จ้างขออนุมัติซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (สีฟ้า) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๕๑๕ กาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาพระธาตุพนมจำลองคัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการแข่งขันกีฬาพระธาตุพนมจำลองคัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างขออนุมัติจัดจ้างถ่ายรูปตลอดงานทุกกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างขออนุมัติจ้างตกแต่งรถขบวนแห่ธัยพืช (ข้าวไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างจ้างประดับองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างจ้างตกแต่งรถขบวนแห่ธัญพืช (ข้าวไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง