วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2562
ซื้อต้นไม้ และอุปกรณ์การเกษตรในการจัดสวนย่อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง (กข 2402 กส.) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็ดพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระเจริญพระชนมพรรษา87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างจ้างทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โครงการเทศบาลตำบลห้วยเม็กพบประชาชนร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อซื้อเมล็ดพันธุ์พืชและพันธ์ไม้ในโครงการเทศบาลตำบลห้วยเม็กพบประชาชนร่วมกับอำเภอห้วยเม็กยืิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างอนุมัติจ้างเหมารถแบล็คโฮตักวัชพืชและปรับเกลี่ยดินริมตลิ่งทั้ง2ฝั่ง โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงานให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติสั่งซื้อหนังสือเรียนให้ศูนย์เด็กเล็กวัดกลางห้วยเม็ก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง