วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน FK ๔๕๗ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในเขตเทศบาลกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปจำนวน 5ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ขออนุมัติจ้างเหมาพ่นสารเคมี
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลห้วยเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน 81-2996 กาฬสินธุ์ (สีส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อชุดฝึกอบรมเสื้อคอเต่าพร้อมสกีนและกางเกงวอมในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อสารส้ม-คลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง