วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ต.ค. 2562
อาหารเสริม(นม)ยู.เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุพร้อมดื่ม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่อคำ
22  ต.ค. 2562
จ้างขออนุมัติจ้างเหมารถแบล็คโฮ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์งานจราจรประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
ซื้อกันชนหน้าพ่นสีเคาะกระบะข้างรถยนต์ส่วนกลาง (บพ. 3969 กส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าว บ้านห้วยเม็ก หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะยางรถยนต์ส่วนกลาง (บพ3969กส.) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาปลูกต้นไม้จัดสวนหย่อม โครงการและเฉลิมพระเกียนติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแอร์สำนักงานจำนวน 14 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินพร้อมปรับเกลี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง