วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.พ. 2562
จ้างจ้างตกแต่งรถขบวนแห่ธัญพืช (ข้าวไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว
4  ก.พ. 2562
ซื้อซื้อผ้าไตร ธูป เทียน บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจัดกิจกรรม 5 ส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2996 (สีส้ม) กาฬสินธ์ุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ(82-3445 กาฬสินธุ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมเวที โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง