เทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.tbhuaimek.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมวันท้องถิ่นไทยต้านภัยยาเสพติด๒๕๕๘


ในวันที่๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลห้วยเม็กได้เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยต้านภัยยาเสพติด และได้ร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตอำเภอห้วยเม็ก